مدیرکل صداوسیمای استان سیستان و بلوچستان:

صدا و سیما با همه ظرفیت‌های موجود در کنار دانشگاه آزاد اسلامی است

ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی/لیست رشته های بدون آزمون واحد زاهدان...

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

آشنایی با سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

در دیدار با رئیس واحد زاهدان تاکید شد

لزوم تعامل و همراهی موسسات آموزش عالی در سیستان و بلوچستان