آغاز واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از ۲۰ شهریور...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

جزئیات برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد + جدول