در سومین کنگره شهدای دانشجو استان سیستان و بلوچستان

رئیس واحد زاهدان: برگزاری سومین کنگره شهدای دانشجو برگ زرینی در کارنامه دانشگاه آزاد اسلامی است

مدیرکل فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی:

عملکرد فرهنگی و دانشجویی واحد زاهدان قابل تقدیر است.

با حضور مدیرکل فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفت

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

در سومین کنگره شهدای دانشجو استان سیستان و بلوچستان

سردار عروج: با گذشت زمان اسناد بیشتری مبنی بر حقانیت انقلاب اسلامی منتشر میشود

 

بازدید معاون آموزشی - پژوهشی سازمان سما از مدارس زاهدان