تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی کارشناسی دانشگاه آزاد تا 30 دی ادامه دارد

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان خبر داد؛

جذب دانشجو متناسب با قابلیت‌های اقتصادی و مهارتی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان خبر داد؛

ایرانشهر؛ ششمین ایستگاه همایش بین‌المللی قیام تاریخی عاشورا از دیدگاه اهل سنت

نشست خبری اصحاب رسانه با ریاست دانشگاه، بمناسبت ۲۱ آذرماه سالروز تاسیس واحد زاهدان..

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

اطلاعیه ویژه دانشجویان متقاضی وام بلند مدت...

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

پژوهش و فناوری