هیأت علمی

راهبر کهخاژاله 

ب: شرکت در همایش

1-    عضو کمیته اجرایی همایش ملی حکیم سنایی غزنوی ابلاغ نامه شماره  27193-1-11-14 مورخ 10/8/1390

2-    ارائه مقاله در همایش ،علمی ،تحقیقی مذاهب اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان به شماره 56/5041 مورخ 17/11/90

3-    گواهی شرکت در کارگاه آموزشی زبان عمومی مرکز مطالعات و آموزشی نیروی انسانی دانشگاه آزاد نامه شماره 36188-1-11-14 مورخ 12/10/1389

4-گواهی  شرکت در همایش منطقه ای توریسم و توسعه 22-21 مهرماه 1389 که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج تائید  و به چاپ رسیده است .

5-لوح تقدیر کسب رتبه دوم از مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان جهت شرکت در چهارمین جشنواره منطقه ای مطبوعات خلیج فارس

6-چاپ مقاله بررسی تحلیلی مردان شرکت کننده در ورزش های همگانی شهر شیراز که  در اولین همایش منطقه ای گسترش علوم ورزشی در اعتلای سلامت جامعه در شهرستان رشت دی ماه 1389 تائید شده است .

7-چاپ مقاله تحت عنوان بررسی نقش اسباب و ابراز آلات ورزشی در شاهنامه که در همایش بین المللی حکیم ابوالقاسم فردوسی در دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1390 به چاپ رسیده است .

9- تصویب و اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین اندازه های آنتروپومتری اندام فوقانی با عملکرد حرکتی دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان که در سال 1390 تسویه حساب شده است .

10-چاپ مقاله تحت عنوان : بررسی چالش ها موجود در صنعت ورزش و تاثیر آن در جهاد اقتصادی که در همایش منطقه ای جهاد اقتصادی رهیافت ها و راهبرد ها دی ماه 1390 در واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان چاپ رسیده است .

11- چاپ مقاله تحت عنوان بررسی اثرات اقتصادی حرفه ورزشی و نقش آن در توسعه جهاد اقتصادی که در همایش منطقه ای جهاد اقتصادی رهیافت ها و راهبردها در واحد علوم و تحقیقات استان سیستان و بلوچستان دی ماه 1390 به چاپ رسیده است .

 

12- مقاله تحت عنوان نقش ورزش همگانی و تاثیر آن بر زندگی جوامع بشری که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در سال 1389 به چاپ رسیده است .

13-مقاله تحت عنوان بررسی تحلیلی انگیزه مردان شرکت کننده در ورزش همگانی صبحگاهی بوستان های شهرستان کرج

14- مقاله تحت عنوان کارکردهای ورزش در تربیت اخلاقی ،معنوی و دینی جوانان که در  همایش جوان و معنویت در عصر ارتباطات در واحد دانشگاهی سنندج در سال 1389 بصورت سخنرانی ارائه گردیده است .

15-اخذگواهینامه دوره دانش افزایی ( تحت عنوان کارگاه پژوهشی ، دوره آموزشی ICDL) سال 1391 از دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

 

8- شركت در همايش يك روزه تحت عنوان انقلاب اسلامي ايران در عصرارتباطات وجهاني شدن فرهنگ به عنوان عضوشوراي مركزي هيأت مذهبي   

     رزمندگان وايثارگران در دانشگاه آزاد اسلامي واحد انار 9051-2-22-07 مورخ 28/3/85

6- گواهي شركت درسخنراني اولين همايش منطقه اي جوان و معنويت در عصر ارتباطات آموزشكده فني حرفه اي سما در مورخ

    29/7/89 (كاركردهاي ورزشي در تربيت اخلاقي ومعنوي وديني جوانان)

7-گواهي شركت در سخنراني اولين همايش منطقه اي توريسم و توسعه دانشگاه آزاد ياسوج (نقش ورزش در توسعه توريسم ، چالشها و راهكارها) 10722/111مورخ 2/7/89

11- ابلاغ شماره 27193-1-11-14 مورخ 10/8/90 عضو كميته اجرايي همايش ملي حكيم سنايي غزنوي

 

 

مربیگری :

1-    مربی درجه 3 ملی در رشته دو میدانی از فدراسیون دو میدانی کشور

2-    مربی درجه 3 ملی شنا از فدراسیون شنا کشور

3-    مربی درجه 3 رشته بسکتبال

4-    مربی درجه 3 رشته والیبال

5-    مربی در رشته تکواندو

 

 11-كسب گواهي مربيگري درجه سه فوتبال زير نظر فدراسيون كشوري 17/10/79 لغايت 25/10/79

1- ل

 

1382


دانشکده اصلی: 

فعالیت های آموزشی

1-    تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان از سال 1379 تا کنون بصورت کامل تمام وقت و رسمی قطعی

2-    مدیر گروهی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان از سال           1376-1374 و از سال 1384-1381

3-    مدیر گروهی رشته تربیت بر پایه علوم ورزشی در آموزشکده فنی و حرفه ای سما زاهدان از سال 1384-1382 و از سال 1392 ادامه دارد .

4-    معاونت آموزشی آموزشکده فنی حرفه ای سما زاهدان از سال 1392-1389

5-    تدریس در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از سال 1370-1369

6-    تدریس در دانشگاه علوم پزشکی زابل 1376-1372

7-    تدریس در دانشگاه پیام نور زابل 1377-1373

8-    تدریس در دانشکده علوم قرانی زاهدان 1387-1380

9-    تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی بهزیستی زاهدان 1392

10-تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی دارایی زاهدان سال 1392

11-تدریس در دانشگاه پیام نور زاهدان سال1387-1386

 

- گواهي تدريس دروس تربيت بدني عمومي دردانشگاه علوم پزشكي زابل ازسال 1372تا سال 1378- 2273 مورخ 27/8/78

 

10- گواهي تدريس دروس تربيت بدني عمومي به مدت 6 ترم در دانشگاه پيام نور زابل 1171/277- 28/8/78

 

16- ابلاغ 1527-4/26/س مورخ30/6/90 مدرس تربيت بدني دانشكده علوم قرآني واحد زاهدان

 

29- ابلاغ مدرس دروس تربيت بدني در سپاه سلمان استان سيستان و بلوچستان به مدت 4 ترم 924/105/س –12/3/89

1- كارگاه آموزشي زبان عمومي (1) ويژه اعضاء هيأت علمي 36188-1-11-14-12/10/89 ،3110/1411/5089 به مدت 24 ساعت

2- كارگاه آموزشي - پژوهشي طرح قدس كاركنان سما ،گواهي نامه دوره هاي دانش افزايي به مدت20 ساعت 901120540551 مورخ

    13/12/91

3- استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر به مدت يكسال دانشگاه 805/80/1مورخ 9/8/90

سوابق اجرایی

1-    نایب رئیس شورای آموزشی آموزشکده فنی سما زاهدان و حوزه معاونت سما نامه شماره              11/4/90-944/6 مورخ 11/4/90

2-    نایب رئیس شورای ورزشی آموزشکده فنی حرفه ای سما زاهدان و حوزه معاونت سما نامه شماره 944/6 مورخ 11/4/90

3-    ارائه مقاله در همایش ،علمی ،تحقیقی مذاهب اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان به شماره 56/5041 مورخ 17/11/90

4-    ابلاغ نامه معرفی اینجانب بعنوان جانشین معاونت سما واحد زاهدان نامه شماره 482/8 مورخ 25/3/92

5-    ابلاغ ریاست آموزشکده فنی و حرفه ای سما زاهدان که توسط ریاست محترم  سازمان سما جناب آقای سید مهدی میرشمسی به شماره 7-1/38036/25 مورخ 23/11/89 تائید شده است .

6-    ابلاغ اینجانب بعنوان استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر به مدت یکسال نامه شماره 805/80/1    مورخ 9/8/90

7-    ابلاغ شماره 29809-1-11-14 مورخ 19/8/89 که با حفظ سمت بعنوان سرپرست آموزشکده فنی و حرفه ای سما زاهدان منصوب صادر شده است

8-    ابلاغ اینجانب بعنوان ریاست آموزشکده فنی و حرفه ای سما زاهدان که طی شماره نامه شماره               7-1-9849/25 مورخ 27/12/91 توسط ریاست محترم سازمان سما و معاون دانشگاه جناب آقای            سید مهدی میرشمسی صادر شده است .

9-    ابلاغ بعنوان دبیر کمیته طرح و برنامه و بودجه دبیرخانه منطقه 14 سما طی نامه شماره 6625/231/25 مورخ 30/6/1392

3- ابلاغ شماره 7-1/23394/25 مورخ 14/7/89 رياست محترم سازمان سما به عنوان معاونت آموزشي و پژوهشي آموزشكده فني حرفه اي سما زاهدان

 

25-دبير تشكل سياسي اسلامي اساتيدي محبان اهل بيت آموزشكده سما واحد زاهدان 1095 مورخ 30/7/90

28- ابلاغ به عنوان عضو ستاد بيستمين سالگرد تأسيس سازمان سما 937/6 مورخ 7/7/90

12- ابلاغ شماره 1047/6 مورخ 20/10/90 جانشين امورمربوط به مدارس سما زاهدان

13- ملاقات با رهبر كبير انقلاب حضرت امام خميني پس از ساخت 1150 كيلومتر ورزشي قهرماني خاصه كرمان تا تهران 28 اسفند سال 1367

14- ابلاغ رياست هيئت بدمينتون شهرستان زابل توسط مدير كل تربيت بدني استان 5- 624/43 مورخ 26/2/73

15- لوح تقدير و ابلاغ بعنوان مربي تيم فوتبال كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان از طرف رياست محترم دانشگاه

 فعالیت های آموزشی

1- تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان از سال 1379 تا کنون بصورت کامل تمام وقت و رسمی قطعی

2- تدریس در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از سال 1370-1369

3- تدریس در دانشگاه علوم پزشکی زابل 1376-1372

4- تدریس در دانشگاه پیام نور زابل 1377-1373

5- تدریس در دانشکده علوم قرانی زاهدان 1387-1380

6- تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی بهزیستی زاهدان 1392

7- تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی دارایی زاهدان سال 1392

8- تدریس در دانشگاه پیام نور زاهدان سال 1387-1386

9-گواهي تدريس دروس تربيت بدني عمومي دردانشگاه علوم پزشكي زابل ازسال 1372تا سال 1378- 2273 مورخ 27/8/78

10- گواهي تدريس دروس تربيت بدني عمومي به مدت 6 ترم در دانشگاه پيام نور زابل 1171/277- 28/8/78

11- ابلاغ 1527-4/26/س مورخ 30/6/90 مدرس تربيت بدني دانشكده علوم قرآني واحد زاهدان

  19- ابلاغ مدرس دروس تربيت بدني در سپاه سلمان استان سيستان و بلوچستان به مدت 4 ترم 924/105/س –12/3/89

 20- استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر به مدت يكسال دانشگاه 805/80/1مورخ 9/8/90

 

سوابق پژوهشی

الف : طرح های پژوهشی

1-    تصویب و اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان بررسی تعهد سازمانی و ارتباط آن با رضایت شغلی از دیدگاه اعضاء هیات علمی دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان 1392

2-    تحت عنوان بررسی وضعیت موجود دروس تربیت بدنی عمومی پسران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان در سال 1384 پایان پذیرفته است .

3- تصویب و اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین اندازه های آنتروپومتری اندام فوقانی با عملکرد حرکتی دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان که در سال 1390 تسویه حساب شده است .

4- طرح پژوهشی تحت عنوان: بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه آزاد با تاکید بر فعالیت های ورزشی که در سال 1389 در واحد زاهدان به تائید و پایان یافته است .

5- اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان : بررسی میزان شیوع ناهنجاری های اسکلتی دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان که به شماره 28432 مورخ 8/8/1389 تسویه حساب شده است.

6- بررسی میزان شیوع آسیب های ورزشی در دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان سال 1389 تسویه حساب شده است

2- دريافت لوح يادبود به مناسبت هفته پژوهش از رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان در سال 1387

5- كارگاه مقاله نويسي علمي به زبان فارسي شناسه 3103 به مدت 16 ساعت 1724-1-20 –07 مورخ 26/1/86

6-كارگاه مقاله نويسي علمي به زبان انگليسي شناسه 3104 به مدت 16ساعت 1721-1-20-07 مورخ 26/1/1386

12- چاپ مقاله تحت عنوان تربيت بدني و اوقات فراغت درروزنامه صبح زاهدان 16/1/1386

13- چاپ مقاله تحت عنوان ويتامين ضداسترس ونقش آن در فعاليتهاي ورزشي روزنامه صبح زاهدان 21/4/1383

14-چاپ مقاله تحت عنوان نقش نهضت المپيك در ارتقاي ورزش سال 1380 در روزنامه شوراي شرق زاهدان

15- چاپ مقاله تحت عنوان خستگي در ورزش و راه هاي مبارزه با آن در روزنامه شوراي شرق زاهدان

17- مقاله بررسي تحليل انگيزه مردان شركت كننده در ورزشهاي همگاني صبحگاهي شهرستان كرج (همايش ابهر دانشگاه آزاد

18- مقاله : گواهي چاپ مقاله بررسي نقش ورزش در شاهنامه 154/90/100 مورخ 13/10/90 در همايش بين المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم

     فردوسي در هزاره دوم شاهنامه

 

19- كارگاه آموزشي،پژوهشي روشهاي خلاقيت مديران سما ، گواهينامه دوره هاي دانش افزايي به مدت 20 ساعت 891120200002 مورخ 11/10/89

20-مقاله : گواهي چاپ مقاله تحت عنوان بررسي نيك انديشي در شاهنامه تا پايان دوره پهلواني درهمايش بين المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم

     فردوسي در هزاره دوم شاهنامه 154/90/100 مورخ 6/10/90  

21- مقاله علمي تحت عنوان : بررسي و تبيين ويژگي و افق هاي شعرسنايي در همايش ملي حكيم سنايي درزاهدان شماره 55 مورخ 22/10/90

22- مقاله : تحت عنوان رويكرد ورزش و تأثيرات آن در صنعت گردشگري 165/100 مورخ 17/12/89 دراولين همايش ملي گردشگري و

      توسعه پايدار زاهدان

23- مقاله : نقش ورزش در توسعه توريسم در 142/200 مورخ 17/12/92 در اولين همايش ملي گردشگري و توسعه پايدار زاهدان بصورت پوستر

24- گواهي چاپ مقاله تحت عنوان توصيف ميزان شيوع ناهنجاري هاي اسكلتي و ارتباط آن با برخي از ويژگي هاي فردي در دانشجويان پسر دانشگاه

     آزاداسلامي واحد زاهدان در مجله علم ورزش و سلامتي 350833 مورخ 11/11/89

30- بررسي تحليل وضعيت اجتماعي اقتصادي SESمردان شركت كننده در ورزشهاي همگاني شهر شيراز –همايش رشت

31- شركت در جشنواره كشوري علمي پژوهشي فردوسي به نمايندگي از دانشگاه آزاد زاهدان

 

36- كسب مقام سوم دانشگاه به طور مشترك با دكتررهنما و دريافت لوح تقدير بمناسبت هفته پژوهش به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامي

       واحد زاهدان درسال 85-84

37-كسب رتبه دوم در چهارمين جشنواره منطقه اي مطبوعات خليج فارس در بخش مقالات اجتماعي -سياسي - اقتصادي

سوابق پژوهشی

الف : طرح های پژوهشی

1- طرح پژوهشی تحت عنوان بررسی تعهد سازمانی و ارتباط آن با رضایت شغلی از دیدگاه اعضاء هیات علمی دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی سیستان و بلوچستان 1392

2- طرح پژوهشی تحت عنوان بررسی وضعیت موجود دروس تربیت بدنی عمومی پسران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان در سال 1384 پایان پذیرفته است .

3- طرح پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین اندازه های آنتروپومتری اندام فوقانی با عملکرد حرکتی دانشجویان

پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان که در سال 1390 تسویه حساب شده است .

4- طرح پژوهشی تحت عنوان: بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه آزاد با تاکید برفعالیت های

 ورزشی که در سال 1389 در واحد زاهدان به تائید و پایان یافته است .

5- طرح پژوهشی تحت عنوان : بررسی میزان شیوع ناهنجاری های اسکلتی دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی

واحد زاهدان که به شماره 28432 مورخ 8/8/1389 تسویه حساب شده است.

6- طرح پژوهشی تحت عنوان : بررسی میزان شیوع آسیب های ورزشی در دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد زاهدان سال 1389 تسویه حساب شده است.

7- طرح پژوهشی تحت عنوان رابطه بين رشد مهارت های حرکتی با آمادگي جسماني و رشد اجتماعي در دانش آموزان

پسر مقطع سوم راهنمایی مدارس شهرستان زاهدان.

مقالات ISI

8- چاپ مقاله ISIدر کشور تاجیکستان در مجله علمی پژوهشی به شماره بین المللی 1847-2074-ISSNتحت عنوان بررسی رابطه بین اندازه های آنتروپومتری اندام فوقانی با عملکرد حرکتی پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

9- گواهی نامه مقاله ISIتحت عنوان ( بررسی تعهد سازمانی و ارتباط آن با رضایت شغلی اعضاء و هیات علمی دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان که در مجله بین المللی 1847-2074-ISSNدرکشور تاجیکستان در تاریخ 26/06-2013 شماره 482-15/6 به چاپ رسیده است .

 10- دريافت لوح يادبود به مناسبت هفته پژوهش از رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان در سال 1387  

11- به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان درسال 85-84  كسب مقام سوم دانشگاه به طورمشترك با دكتررهنما و دريافت لوح تقدير بمناسبت هفته پژوهش

8- كسب رتبه دوم در چهارمين جشنواره منطقه اي مطبوعات خليج فارس در بخش مقالات اجتماعي - سياسي - اقتصادي

7- شركت در همايش يك روزه تحت عنوان انقلاب اسلامي ايران در عصرارتباطات وجهاني شدن فرهنگ به عنوان عضوشوراي مركزي هيأت مذهبي رزمندگان وايثارگران در دانشگاه آزاد اسلامي واحد انار 9051-2-22-07 مورخ 28/3/85

ب: شرکت در همایش           

1- گواهي شركت (بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه ) زاهدان با تأكيد بر فعاليت ورزشي ، در مجموعه مقالات اولين همايش منطقه اي دانشگاه آزاد ابهر 10 اسفند 89

2- گواهي شركت درسخنراني اولين همايش منطقه اي جوان و معنويت در عصر ارتباطات آموزشكده فني حرفه اي سما سنندج در مورخ  29/7/89 (كاركردهاي ورزشي در تربيت اخلاقي ومعنوي وديني جوانان)

3-گواهي شركت در سخنراني اولين همايش منطقه اي توريسم و توسعه دانشگاه آزاد ياسوج (نقش ورزش در توسعه توريسم ، چالشها و راهكارها) 10722/111مورخ 2/7/89

4-گواهی  شرکت در همایش منطقه ای توریسم و توسعه 22-21 مهرماه 1389 که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج تائید  و به چاپ رسیده است .

5- عضو کمیته اجرایی همایش ملی حکیم سنایی غزنوی ابلاغ نامه شماره  27193-1-11-14 مورخ

مقالات داخلی :

1-چاپ مقاله تحت عنوان بررسی نقش اسباب و ابراز آلات ورزشی در شاهنامه که در همایش بین المللی حکیم ابوالقاسم فردوسی در دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1390 به چاپ رسیده است .

2-چاپ مقاله تحت عنوان : بررسی چالش ها موجود در صنعت ورزش و تاثیر آن در جهاد اقتصادی که در همایش منطقه ای جهاد اقتصادی رهیافت ها و راهبرد ها دی ماه 1390 در واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان چاپ رسیده است .

3-چاپ مقاله تحت عنوان بررسی اثرات اقتصادی حرفه ورزشی و نقش آن در توسعه جهاد اقتصادی که در همایش منطقه ای جهاد اقتصادی رهیافت ها و راهبردها در واحد علوم و تحقیقات استان سیستان و بلوچستان دی ماه 1390 به چاپ رسیده است .

4- چاپ مقاله بررسی تحلیلی انگيزه مردان شرکت کننده در ورزش های همگانی شهر شیراز که  در اولین همایش منطقه ای

گسترش علوم ورزشی در اعتلای سلامت جامعه در شهرستان رشت دی ماه 1389 تائید شده است .

5- مقاله تحت عنوان نقش ورزش همگانی و تاثیر آن بر زندگی جوامع بشری که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در سال 1389 به چاپ رسیده است .

 6-تاثیر ژن و محیط بر ورزشکاران چاپ در ماهنامه علمی –تحلیلی و آموزشی ورزش دانشگاه انقلاب شماره 212 شهریور 1384

7 - روی یک عنصر معدنی مهم چاپ درماهنامه علمی –تحلیلی و آموزشی ورزشی دانشگاه انقلاب شماره 219 اردیبهشت 1385

8- بررسی ضخامت لایه های پوستی و ترکیب بدنی در چند گروه از ورزشکاران چاپ در ماهنامه علمی –تحلیلی ورزشی دانشگاه انقلاب شماره 288 دی ماه 1385

9- بررسی ضخامت لایه های پوستی و ترکیب بدنی در چند گروه از ورزشکاران چاپ در ماهنامه علمی –تحلیلی ورزشی دانشگاه انقلاب شماره 215 آذر ماه 1384

10- بررسی ورزشی بانوان چاپ در ماهنامه علمی –تحلیلی ورزشی دانشگاه انقلاب شماره 199 مرداد 1383

11- چرا اضطراب اعتماد بنفس ورزشکار را کم می کند چاپ درماهنامه علمی –تحلیلی ، آموزشی ورزشی دانشگاه انقلاب شماره 144مهرماه 1377

12- ارائه مقاله در همایش ،علمی ، تحقیقی مذاهب اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان به شماره 56/5041 مورخ 17/11/90

13- ورزش و پوکی استخوان چاپ در ماهنامه فرهنگی –سیاسی –اجتماعی اسوه سال دوازدهم شماره 6 شهریور 1388

14- چاپ مقاله تحت عنوان تربيت بدني و اوقات فراغت درروزنامه صبح زاهدان 16/1/1386

  15- چاپ مقاله تحت عنوان ويتامين ضداسترس ونقش آن در فعاليتهاي ورزشي روزنامه صبح زاهدان 21/4/1383

  16- چاپ مقاله تحت عنوان نقش نهضت المپيك در ارتقاي ورزش سال 1380 در روزنامه شوراي شرق زاهدان

  17- چاپ مقاله تحت عنوان خستگي در ورزش و راه هاي مبارزه با آن در روزنامه شوراي شرق زاهدان

  18- مقاله بررسي تحليل انگيزه مردان شركت كننده در ورزشهاي همگاني صبحگاهي شهرستان كرج (همايش ابهر دانشگاه آزاد   اسلامي) 10/12/89 همايش منطقه اي ورزش همگاني وتأثيرات آن برزندگي جوامع شهري

19- مقاله : گواهي چاپ مقاله بررسي نقش ورزش در شاهنامه 154/90/100 مورخ 13/10/90 در همايش بين المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي در هزاره دوم شاهنامه

20- مقاله : گواهي چاپ مقاله تحت عنوان بررسي نيك انديشي در شاهنامه تا پايان دوره پهلواني درهمايش بين المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي در هزاره دوم شاهنامه 154/90/100 مورخ 6/10/90  

21- مقاله علمي تحت عنوان : بررسي و تبيين ويژگي و افق هاي شعرسنايي در همايش ملي حكيم سنايي درزاهدان شماره 55 مورخ 22/10/90

22- مقاله : تحت عنوان رويكرد ورزش و تأثيرات آن در صنعت گردشگري 165/100 مورخ 17/12/89 دراولين همايش ملي گردشگري و توسعه پايدار زاهدان

23- مقاله : نقش ورزش در توسعه توريسم در 142/200 مورخ 17/12/92 در اولين همايش ملي گردشگري و توسعه پايدار زاهدان بصورت پوستر

24- مقاله : بررسی و تبيين مبانی اعتقادی وهابيت در رابطه با توحيد و شرك همایش علمی –تحقیق مذاهب اسلامی 24/تا 27 اسفند ماه 1390

25- گواهي چاپ مقاله تحت عنوان توصيف ميزان شيوع ناهنجاري هاي اسكلتي و ارتباط آن با برخي از ويژگي هاي فردي در دانشجويان پسر دانشگاه آزاداسلامي واحد زاهدان در مجله علم ورزش و سلامتي 350833 مورخ 11/11/89

26-پذيرش مقاله در اولين همايش ملي گردشگري و توسعه پايدار 6-4 خرداد 1390

27- پذيرش مقاله تحت عنوان رويكردهاي ورزشي در صنعت گردشگري در دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر مازندران

28- بررسي تحليل وضعيت اجتماعي اقتصادي SESمردان شركت كننده در ورزشهاي همگاني شهر شيراز –همايش رشت

29- پذيرش مقاله تحت عنوان بررسي چالشهاي موجود در صنعت ورزش و تأثير آن در جهاد اقتصادي در همايش منطقه اي جهاد

اقتصادي رهيافت ها و راهبردها 3/9/90

30- مقاله : بررسي و تبيين نقش بيت المال در نهج البلاغه دومين همايش ملي نهج البلاغه 19 تا 20 ارديبهشت 91 همدان

31- مقاله : بررسي و مقايسه ميزان اضطراب رقابتي درورزشكاران موفق وناموفق رشته هاي فوتبال و تكواندو سال پنج شماره اول شماره مسلسل 8 بهار و تابستان 1378 جلسه علوم انساني دانشگاه سيستان وبلوچستان.

32- مقاله : همايش بين المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي در هزاره دوم شاهنامه 3 تا 5 ديماه 1390 دانشگاه سيستان وبلوچستان

33- مقاله: مجموعه مقالات همايش ملي حكيم سنايي غزنوي تاريخ برگزاري 23/9/90

34- مقاله : كمردرد –علل پيشگيري و درمان ماهنامه اسوه نخستين ماهنامه فرهنگي - سياسي –اجتماعي استان سيستان وبلوچستان سال دوازدهم شماره 10 دي ماه 88

35- مقاله : بررسي انواع و ميزان شيوع آسيب هاي ورزشي در مجله تحقيقات و علوم پزشكي زاهدان كد پذيرش 1-490-10-A 499/م –18/7/89

36- مقاله : ميزان شيوع ناهنجاري هاي اسكلتي دانشجويان پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان و ارتباط آن با برخي از عوامل منتخب فصل نامه علمي –پژوهشي جهش –پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي سال دوم شماره 6 سال 1389

3-کارگا آموزشی مدیریت امور فرهنگی اوقات فراغت کاروانهاي ورزشی تیم ملی مرکز ملی مدیریت و توسعه ورزش کشور واقع در مجموعه المپيك و انقلاب تهران

4- کارگاه فیزیولوژی ورزش آکادمی ملی الپیک تهران زیر نظر مربی ایتالیایی

5- دوره آموزشی نحوه نگارش CVمرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد و منطقه 7 کشوری

6- دوره آموزشی مقاله نویسی به زبان فارسی مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد و منطقه 7 کشوری

7- دوره آموزشی مقاله نویسی به زبان انگلیسی مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد و منطقه 7 کشوری

8- دوره آموزشی چگونه از متن علمی اطلاعات استخراج کنیم ،در دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

9- دروه کتابخانه دیجیتال دردانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

10- گواهینامه کارگاه آموزشی روشهای یاددهی –یادگیری نیروی انسانی دانشگاه آزاد و منطقه 7 کشوری

11- گواهی شرکت در کارگاه روش شناسی تحقیق در دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

12- کارگاه آشنایی با Power point  در دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدا

13-كارگاه مقاله نويسي علمي به زبان فارسي شناسه 3103 به مدت 16 ساعت 1724-1-20 –07 مورخ 26/1/86

14-كارگاه مقاله نويسي علمي به زبان انگليسي شناسه 3104 به مدت 16ساعت 1721-1-20-07 مورخ 26/1/1386

15- كارگاه آموزشي،پژوهشي روشهاي خلاقيت مديران سما ، گواهينامه دوره هاي دانش افزايي به مدت 20 ساعت 891120200002 مورخ 11/10/89

 16- كارگاه آموزشي زبان عمومي (1) ويژه اعضاء هيأت علمي 36188-1-11-14-12/10/89 ،3110/1411/5089 به مدت 24 ساعت

 17- كارگاه آموزشي-پژوهشي طرح قدس كاركنان سما ،گواهي نامه دوره هاي دانش افزايي به مدت20 ساعت 901120540551 مورخ

13/12/91

 

گواهی شرکت در کارگاهها :

3-کارگا آموزشی مدیریت امور فرهنگی اوقات فراغت کاروانهاي ورزشی تیم ملی مرکز ملی مدیریت و توسعه ورزش کشور واقع در مجموعه المپيك و انقلاب تهران

4- کارگاه فیزیولوژی ورزش آکادمی ملی الپیک تهران زیر نظر مربی ایتالیایی

5- دوره آموزشی نحوه نگارش CVمرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد و منطقه 7 کشوری

6- دوره آموزشی مقاله نویسی به زبان فارسی مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد و منطقه 7 کشوری

7- دوره آموزشی مقاله نویسی به زبان انگلیسی مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد و منطقه 7 کشوری

8- دوره آموزشی چگونه از متن علمی اطلاعات استخراج کنیم ،در دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

9- دروه کتابخانه دیجیتال دردانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

10- گواهینامه کارگاه آموزشی روشهای یاددهی –یادگیری نیروی انسانی دانشگاه آزاد و منطقه 7 کشوری

11- گواهی شرکت در کارگاه روش شناسی تحقیق در دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

12- کارگاه آشنایی با Power point  در دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدا

13-كارگاه مقاله نويسي علمي به زبان فارسي شناسه 3103 به مدت 16 ساعت 1724-1-20 –07 مورخ 26/1/86

14-كارگاه مقاله نويسي علمي به زبان انگليسي شناسه 3104 به مدت 16ساعت 1721-1-20-07 مورخ 26/1/1386

15- كارگاه آموزشي،پژوهشي روشهاي خلاقيت مديران سما ، گواهينامه دوره هاي دانش افزايي به مدت 20 ساعت 891120200002 مورخ 11/10/89

 16- كارگاه آموزشي زبان عمومي (1) ويژه اعضاء هيأت علمي 36188-1-11-14-12/10/89 ،3110/1411/5089 به مدت 24 ساعت

 17- كارگاه آموزشي-پژوهشي طرح قدس كاركنان سما ،گواهي نامه دوره هاي دانش افزايي به مدت20 ساعت 901120540551 مورخ  13/12/91

گواهی

1-گواهی شرکت در کارگاه آموزشی زبان عمومی مرکز مطالعات و آموزشی نیروی انسانی دانشگاه آزاد نامه شماره 36188-1-11-14 مورخ 12/10/1389

2- اخذگواهینامه دوره دانش افزایی ( تحت عنوان کارگاه پژوهشی ، دوره آموزشی ICDL) سال 1391 از دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

 

10/8/1390

سوابق ورزشی

مقام ها :

1-    ملاقات با رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی ( ره ) به جهت عضویت در دوی امدادی کرمان تا جماران در سال 1368 که فاصله کرمان تا تهران پیموده شده

2-    مقام اول دوی 400×4 دانشگاههای ایران در سال 1368 به میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

3-    مقام سوم رشته شنای 800 متر در دانشگاه شهید باهنر کرمان

4-    شرکت در دوی ماراتن انتخابی المپیک سئول که در شهرستان تنکابن شمال در سال 1367 برگزار شد .

5-    شرکت در دوی صحرانوردی استقامتی انتخابی جهت کشور نپال که در شهرستان ارومیه بصورت کشوری برگزار شد .

6-    مقام اول دوی 3000 متر در استان سیستان و بلوچستان که در سال 1366 به دست آمد .

1- لوح تقدير و كسب مقام اول مسابقات فوتسال كاركنان و اعضاء هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان در جام رمضان سال

4- كسب مقام اول 400×4 دانشگاه هاي سراسري ايران و دريافت لوح يادبود از طرف وزير فرهنگ و آموزش عالي كشور در سال 1367 در اهواز

 

7- دعوت به تيم ملي دووميداني ومسابقات 28 كيلومتر تبريزتوسط رياست فدراسيون،آقاي علي كفاشيان در تاريخ11/3/1367

26-سرپرست تيم دووميداني دانشگاه سيستان و بلوچستان 17/345 مورخ 24/4/76

27- كسب مقام دوم دوي صحرانوردي به مناسبت آزاد سازي خرمشهر 3/3/72 –5-1908/13مورخ 1/3/72 اداره كل تربيت بدني استان

6- لوح تقدیر کسب رتبه دوم از مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان جهت شرکت در چهارمین جشنواره

منطقه ای مطبوعات خلیج فارس

سوابق اجرایی

1-9849/25 مورخ 27/12/91 توسط ریاست محترم سازمان سما و معاون دانشگاه جناب آقای سید مهدی میرشمسی صادر شده است.

2- ابلاغ بعنوان دبیر کمیته طرح و برنامه و بودجه دبیرخانه منطقه 14 سما طی نامه شماره 6625/231/25 مورخ 30/6/1392

3- نایب رئیس شورای آموزشی آموزشکده فنی سما زاهدان و حوزه معاونت سما نامه شماره11/4/90-944/6 مورخ 11/4/90

4- نایب رئیس شورای ورزشی آموزشکده فنی حرفه ای سما زاهدان و حوزه معاونت سما نامه شماره 944/6 مورخ 11/4/90

5- ابلاغ اینجانب بعنوان استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر به مدت یکسال نامه شماره 805/80/1 مورخ 9/8/90

6- ابلاغ شماره 29809-1-11-14 مورخ 19/8/89 که با حفظ سمت بعنوان سرپرست آموزشکده فنی و حرفه ای سما زاهدان منصوب صادر شده است

7- ابلاغ اینجانب بعنوان ریاست آموزشکده فنی و حرفه ای سما زاهدان که طی شماره نامه شماره               7-

8- مدیر گروهی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان از سال           1376-1374 و از سال 1384-1381

9- مدیر گروهی رشته تربیت بر پایه علوم ورزشی در آموزشکده فنی و حرفه ای سما زاهدان از سال 1384-1382 و از سال 1392 ادامه دارد .

10- معاونت آموزشی آموزشکده فنی حرفه ای سما زاهدان از سال 1392-1389

11-ابلاغ شماره 7-1/23394/25 مورخ 14/7/89 رياست محترم سازمان سما به عنوان معاونت آموزشي و پژوهشي آموزشكده فني حرفه اي سما زاهدان

12- ابلاغ نامه معرفی اینجانب بعنوان جانشین معاونت سما واحد زاهدان نامه شماره 482/8 مورخ 25/3/92

ابلاغ ریاست آموزشکده فنی و حرفه ای سما زاهدان که توسط ریاست محترم  سازمان سما جناب آقای سید مهدی میرشمسی به شماره 7-1/38036/25 مورخ 23/11/89 تائید شده است .

 13- دبير تشكل سياسي اسلامي اساتيدي محبان اهل بيت آموزشكده سما واحد زاهدان 1095 مورخ 30/7/90

14- ابلاغ به عنوان عضو ستاد بيستمين سالگرد تأسيس سازمان سما 937/6 مورخ 7/7/90

15- ابلاغ شماره 27193-1-11-14 مورخ 10/8/90 عضو كميته اجرايي همايش ملي حكيم سنايي غزنوي

16- ابلاغ شماره 1047/6 مورخ 20/10/90 جانشين امورمربوط به مدارس سما زاهدان              

17- ابلاغ رياست هيئت بدمينتون شهرستان زابل توسط مدير كل تربيت بدني استان 5- 624/43 مورخ 26/2/73      

18- رييس بخش تربيت بدني دانشگاه زابل

سوابق مربیگری :

1- مربی درجه 3 ملی در رشته دو میدانی از فدراسیون دو میدانی کشور

2- مربی درجه 3 ملی شنا از فدراسیون شنا کشور

3- مربی درجه 3 رشته بسکتبال

4- مربی درجه 3 رشته والیبال

5- مربی در رشته تکواندو

6- مربیگری درجه 3 ملی در رشته شطرنج

7- مربی تیم پینگ پنگ واحد زاهدان در مسابقات منطقه ای 7 کشور واحد بندرعباس و کسب مقام اول منطقه 7 کشور

8- مربی تیم پینگ پنگ منطقه 7 کشور و شرکت در مسابقات کشوری در دانشگاه واحد ابهر

9-كسب گواهي مربيگري درجه سه فوتبال زير نظر فدراسيون كشوري 17/10/79 لغايت 25/10/79

 21- ملاقات با رهبر كبير انقلاب حضرت امام خميني پس از ساخت 1150 كيلومتر ورزشي قهرماني خاصه كرمان تا تهران 28 اسفند سال 1367

 22- لوح تقدير و ابلاغ بعنوان مربي تيم فوتبال كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان از طرف رياست محترم دانشگاه

سوابق ورزشی

مقام ها :

1- ملاقات با رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی ( ره ) به جهت شركت در مسابقات قهرماني در دوی امدادی کرمان تا جماران در سال 1368 که فاصله کرمان تا تهران به مسافت 1150 كيلومتر بصورت دويدن توسط 10 ورزشكار به صورت امدادي دويده شد.

2- مقام اول دوی 400×4 دانشگاههای ایران در سال 1368 به میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

3- مقام سوم رشته شنای 800 متر در دانشگاه شهید باهنر کرمان

4- شرکت در دوی ماراتن انتخابی المپیک سئول که در شهرستان تنکابن شمال در سال 1367 برگزار شد .

5- شرکت در دوی صحرانوردی استقامتی انتخابی جهت کشور نپال که در شهرستان ارومیه بصورت کشوری برگزار شد .

6- مقام اول دوی 3000 متر در استان سیستان و بلوچستان که در سال 1366 به دست آمد .

7- مقام دوم استان در مسابقات صحرانوردی استان س و ب

8- مقام دوم مرد آهنین دو و میدانی استان کرمان

9- مقام چهارم دو میدانی استان کرمان دهه فجر

10- شرکت در اولین المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور تهران از طرف دانشگاه سیستان و بلوچستان

11- لوح تقدیر مسابقات فوتسال جام روضان سال 82 دانشگاه آزاد زاهدان

12- مقام اول فوتبال دانشگاه کرمان سال 68

13- شرکت بعنوان مربی در مسابقات المپیاد دوم کشوری در تبریز از طرف دانشگاه س و ب

14- مقام دوی شنای 800 متر در دانشگاه شهید باهنر کرمان

15- لوح تقدير و كسب مقام اول مسابقات فوتسال كاركنان و اعضاء هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان در جام رمضان سال 138

 16- دعوت به تيم ملي دووميداني ومسابقات 28 كيلومتر تبريزتوسط رياست فدراسيون،آقاي علي كفاشيان در تاريخ11/3/1367

  17- سرپرست تيم دووميداني دانشگاه سيستان و بلوچستان 17/345 مورخ 24/4/76

  18- كسب مقام دوم دوي صحرانوردي به مناسبت آزاد سازي خرمشهر 3/3/72 –5-1908/13مورخ 1/3/72 اداره كل تربيت بدني استان

1382

ج: مقالات

1-    چاپ مقاله ISIدر کشور تاجیکستان در مجله علمی پژوهشی به شماره بین المللی 1847-2074-ISSNتحت عنوان بررسی رابطه بین اندازه های آنتروپومتری اندام فوقانی با عملکرد حرکتی پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

2- گواهی نامه مقاله ISIتحت عنوان ( بررسی تعهد سازمانی و ارتباط آن با رضایت شغلی اعضاء و هیات علمی دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان که در مجله بین المللی                       1847-2074-ISSNدرکشور تاجیکستان در تاریخ 26/06-2013 شماره 482-15/6 به چاپ رسیده است

 

32- پذيرش مقاله تحت عنوان بررسي چالشهاي موجود در صنعت ورزش و تأثير آن در جهاد اقتصادي در همايش منطقه اي جهاد اقتصادي رهيافت ها و

     راهبردها 3/9/90

 33- پذيرش مقاله تحت عنوان بررسي اثرات اقتصادي حرفه ورزش و نقش آن در توسعه جهاد اقتصادي همايش منطقه اي جهاد اقتصادي

       رهيافت ها و راهبردها3/9/90

34- پذيرش مقاله در اولين همايش ملي گردشگري و توسعه پايدار 6-4 خرداد 1390

35- پذيرش مقاله تحت عنوان رويكردهاي ورزشي در صنعت گردشگري در دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر مازندران

 

4- مقاله : بررسي و تبيين نقش بيت المال در نهج البلاغه دومين همايش ملي نهج البلاغه 19 تا 20 ارديبهشت 91 همدان

 

5- گواهي شركت (بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه ) زاهدان با تأكيد بر فعاليت ورزشي ، در مجموعه مقالات

    اولين همايش منطقه اي دانشگاه آزاد ابهر 10 اسفند 89

8- مقاله : بررسي و مقايسه ميزان اضطراب رقابتي درورزشكاران موفق وناموفق رشته هاي فوتبال و تكواندو سال پنج شماره اول شماره

   مسلسل 8 بهار و تابستان 1378 جلسه علوم انساني دانشگاه سيستان وبلوچستان.

9-مقاله : همايش بين المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي در هزاره دوم شاهنامه 3 تا 5 ديماه 1390 دانشگاه سيستان

    وبلوچستان

10- مقاله: مجموعه مقالات همايش ملي حكيم سنايي غزنوي تاريخ برگزاري 23/9/90

16- مقاله : كمردرد –علل پيشگيري و درمان ماهنامه اسوه نخستين ماهنامه فرهنگي - سياسي –اجتماعي استان سيستان وبلوچستان

    سال دوازدهم شماره 10 دي ماه 88

17- مقاله : بررسي انواع و ميزان شيوع آسيب هاي ورزشي در مجله تحقيقات و علوم پزشكي زاهدان كد پذيرش 1-490-10-A  ،

     499/م –18/7/89

18- مقاله : ميزان شيوع ناهنجاري هاي اسكلتي دانشجويان پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان و ارتباط آن با برخي از عوامل

     منتخب فصل نامه علمي –پژوهشي جهش –پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي سال دوم

     شماره 6 سال

تالیف کتاب :

1- کمر درد و راهبردهای حرکتی اصلاحی و درمانی سال 85 انتشارات سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي سال انتشار 1385

1389