هیأت علمی

رومیانی

مشخصات شخصی:
نام: بهروز
خانوادگی: رومیانی
گروه آموزشی: زبان و ادبیات فارسی
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: bromiani@yahoo.com

دانشکده اصلی: 

مشخصات تحصیلی:
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی

سمت اجرایی:
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی

سوابق آموزشی:
تدریس دروس تخصصی مقطع کارشناسی
تدریس دروس مقطع کارشناسی ارشد
تدریس دروس عمومی

طرح های تحقیقاتی:
بررسی نور محمدیه در عرفان اسلامی، مجری طرح
شهود انوار در آثار شاگردان نجم کبری، مجری طرح
سیمای عرفانی حضرت علی (ع) در شعر عهد صفوی، مجری طرح
سیمای عرفانی پیامبر در ادب پارسی، مجری طرح
بوطیقای شعر سنایی و نظامی، همکار طرح
بررسی ادیان و مذاهب و علل اختلاف و راه کار تقرب ادیان از منظر ناصرخسرو، سنایی، عطار و مولوی، همکار طرح
کاربرد ابزارهای هنری در تبیین مفاهیم عرفانی، همکار طرح
بررسی شعر انقلاب و انقلاب شعر در ادب معاصر، همکار طرح
کارکرد دوگانه رنگ سیاه در عرفان اسلامی، همکار طرح

مقالات چاپ شده علمی و پژوهشی در نشریات فارسی

اقبال تصویر کننده انترناسیونالیسم و جهان وطنی و انعکاس تفکر دینی اسلامی وی بر نسل امروز، فصلنامه پژوهش ادبی، شماره 24-25، زمستان 90
شهر نور و ظلمت در شعر سهراب، فصلنامه ادبیات پارسی معاصر،شماره2، تابستان 92
شهود انوار در آثار شاگردان نجم کبری، فصلمانه علمی پژوهشی ادیان و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان،شماره 35،، بهار 93
تاثیر نهج البلاغه در تغییر نگرش ایرانیان در زمینه عدل، فصلنامه پژوههشنامه نهج البلاغه، شماره 3، پاییز 92
سیمای ایدا در شعر احمد شاملو، فصلنامه مطالعات نقد ادبی،شماره 31، تابستان 92
بررسی سمبل های نور محمدیه در عرفان اسلامی، فصلنامه اندیشه های ادبی،شماره 10،زمستان 90
سپیکو یا بانو سپیکو، فصلنامه تاریخ، شماره 18، بهار 92
بررسی تمایزهای طرح مبحث حقیقه محمدیه در عرفان شیعی، فصلمانه علمی پژوهشی عرفان اسلامی، شماره 40،تابستان 93
کارکرد ابزارهای هنری در تبیین مفاهیم عرفانی، فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی و هنر،شماره 35، 93
تصویرپردازی درخت در شعر نادرنادرپور، فصلنامه زیباشناسی ادبی، شماره21، زمستان 93
رابطه مراد و مرید در اسرارنامه و الهی نامه عطار، فصلنامه پژوهش های علوم انسانی، شماره 38، تابستان 93
حجابهای نفسانی و ظلمانی در اسرارنامه و الهی نامه عطار، فصلنامه پژوهش های علوم انسانی، شماره 38، تابستان 93
مهدویت در عرفان اسلامی
کارکرد دوگانه رنگ سیاه در عرفان اسلامی
معشوق متعالی در شعر شاملو و نزار قبانی

مقالات چاپ شده درنشریات خارجی

A REVIEW ON THE POSITION OF WOMAN IN LITERATURE AND ART WITH AN
EMPHASIS ON PSYCHOLOGICAL CHARACTERSTICS OF WOMANN
International journal of science and advanced technology- Bangladesh - November 2011

مقالات ارائه شده در همایشها ملی و بین المللی:

بررسی دوگانگی سبک و فکر شیخ آذری و سنایی غزنوی در شعر فارسی، همایش بین¬المللی شیخ آذری، اسفراین 1390
عقل و مفهوم شناور آن در حدیقه سنایی ،همایش ملی حکیم سنایی، زاهدان دی 90
تحولات روحی سنایی،همایش ملی حکیم سنایی، زاهدان دی 90
متناقض نمایی در غزلیات سنایی و عالی شیرازی، همایش ملی حکیم سنایی، زاهدان دی 90
بررسی اصطلاحات عرفانی در شطحیات روزبهان بقلی، همایش ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق ایران، زاهدان آذر 93
وحدت کشورهای اسلامی و جلوگیری از تفرقه در منطقه با الهام از انقلاب اسلامی ایران، همایش علمی – تحقیقی مذاهب اسلامی،زاهدان بهمن 90
کنکاشی درابهام های تمثیلی سبک عراقی، نهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور خراسان شمالی، شهریور 93
شعر بومی مردم سیستان، نهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور خراسان شمالی، شهریور 93
بررسی تمایزهای دو سبک ادبی در شعر عهد صفوی، همایش ملی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور خراسان شمالی،آبان 92
شعر انقلاب و انقلاب شعر در ادب مشروطه، همایش بین المللی از نهضت مشروطه تا قیام 29 بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تبریز مرداد93
ضدیت با امپریالیسم در شعر شاعران معاصر، دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی، سال 94
شهود انوار رنگی در آثار عرفان سلسله ذهبیه، همایش ملی بررسی تاریخ عرفان و تصوف شیعی،91 یاسوج

تشویق ها – جوایز – تقدیر ها

پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 91
پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 92
دبیر اجرایی همایش سنایی در سال 90
عضو شورای سیاست گذاری همایش سنایی در سال 90
داور مسابقه مشاعره ی دانشجوی در دانشگاه دولتی سیستان و بلوچستان سال 93