هیأت علمی

شهرکی مقدم

نام : امین     نام خانوادگی : شهرکی مقدم    محل تولد : زاهدان    تاریخ تولد :61/1/20

تحصیلات مقدماتی : ریاضی-فیزیک - تیزهوشان زاهدان (1379)

کارشناسی : مهندسی کامپیوتر-نرم افزار - دانشگاه یزد (1383)

کارشناسی ارشد : مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی - دانشگاه آزاد اسلامی  واحد مشهد (1388)

شغل : عضو هیات علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

پست الکترونیک : a.shahraki@gmail.com , a.shahraki@iauzah.ac.ir

وب سایت : www.ashahraki.com

دانشکده اصلی: 

سوابق اجرایی :

1- مدیر مرکز کامپیوتر واحد زاهدان

2- مسئول (نرم افزار) مرکز فناوری اطلاعات واحد زاهدان

3- مدیر گروه کامپیوتر واحد زاهدان

4- مدیر تیم رباتیک واحد زاهدان

سابقه آموزشی تدریس در دانشگاههای :

1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

2- دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان

3- موسسه غیرانتفاعی هاتف زاهدان

4- دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار

5- دانشگاه بین المللی چابهار

سابقه آموزشی تدریس در دانشکده های :

1- فنی و مهندسی (رشته های مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات)

2- علوم پایه (رشته علوم کامپیوتر)

3- حسابداری

4- علوم پزشکی

سابقه آموزش نیروی انسانی :

1- دوره آشنایی با اینترنت کارکنان مرکز آموزش نیروی انسانی واحد زاهدان

2- دوره آشنایی با اینترنت اساتید مرکز آموزش نیروی انسانی واحد زاهدان

2- دوره آشنایی با ویندوز و آفیس مدیران فرهنگی منطقه 14 دانشگاه آزاد اسلامی

سابقه تدریس دروس :

1- هوش مصنوعی

2- سیستم های خبره

3- پایگاه داده ها

4- ریاضیات گسسته

5- برنامه سازی کامپیوتر

6- مبانی و کاربرد کامپیوتر

7- ساختمان داده ها

8- نظریه زبانها و ماشین ها

9-مباحث ویژه

10-طراحی کتابخانه های الکترونیکی

11-آزمایشگاه پایگاه داده ها

12-تجزیه و تحلیل سیستم ها

13-مبانی مهندسی نرم افزار

14-مستندسازی

15-شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

16-مبانی اینترنت

پایان نامه کارشناسی :

بررسی روشهای داده کاوی جهت استخراج دانش

پایان نامه کارشناسی ارشد :

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان در یک درس، مبتنی بر نظریه فازی

مجری طرح های پژوهشی :

1- سیستم فازی بهینه شده توسط الگوریتم ژنتیک برای تشخیص چهره

2- یک موتور جستجوی درونکاوی در پشتیبانی وبکاوی جنایی

3- بکاربردن تکنیک آنالیز شبکه های اجتماعی و تحلیل لینک در موتور جستجوی درونکاوی مبتنی بر وبکاوی تروریستی

ارائه در کنفرانس های ملی :

1- کنفرانس ملی ICT ، شیراز ، 1383

با موضوع : داده کاوی، نجات غریق اقیانوس اطلاعات

2- کنفرانس ملی دانشگاه الکترونیکی ، تهران ، 1388

با موضوع : کاربرد آزمونهای الکترونیکی در ارزیابی تحصیلی دانشجویان بر مبنای نظریه فازی

3- کنفراس ملی آموزش در ایران 1404 ، تهران ، 1390

با موضوع : رویکرد نوین در ارزیابی پیشرفت تحصیلی بر اساس نظریه فازی

سخنرانی های علمی :

1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد - هفته پژوهش - 1386

با موضوع : تحلیل فرم های نظرسنجی اساتید دانشگاه با استفاده از زبان Frill بر مبنای منطق فازی

2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان - سمینار رباتیک - 1387

با موضوع : جهت دهی به فعالیتهای تیم های رباتیک دانشجویی

3- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان - هفته پژوهش - 1392

با موضوع : برقراری عدالت در ارزیابی های دانشجویان از طریق شیوه های نوین علمی

قبل از عضویت در هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی :

1- رتبه دوم استانی در المپیاد سراسری رشته فیزیک

2- رتبه چهارم استانی در کنکور سراسری رشته ریاضی-فیزیک

مدیر تیم رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان و کسب افتخارات زیر به همراه تیم :

1- کسب مقام اول در چهارمین دوره مسابقات بین المللی رباتیک آزاد ایران ، 2009

2- کسب مقام دوم مسابقات رباتیک کشوری شیراز ، 1388

3- کسب مقام سوم یازدهمین دوره جشنواره خوارزمی ، 1388

عناوین فرهنگی :

1- رتبه دوم چهاردهمین دوره مسابقات قرآن و عترت در رشته تفسیر قرآن کریم، 1391

2- رتبه اول طرح سراسری قرآنی رمضان 1392

سایر موارد :

1- داور مسابقات ملی مهارت در رشته رباتیک، کرج، 1389

A)ISI Journals

Amin Shahraki Moghadam, Javad Hosseinkhani, "Proposing a Framework for Exploration of Crime Data Using Web Structure and Content Mining", Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 2013.

 

B) International Journals

Javad Hosseinkhani, Suriayati Chuprat, Hamed Taherdoost, Amin Shahraki Moghadam, "Propose a Framework for Criminal Mining by Web Structure and Content Mining", IJACSIT, Vol. 1, No. 1, October 2012.

S. Mousavi, Amin Shahraki Moghadam, Mohammad Mojtaba Keikhay Farzaneh, "A New Skin and Frontal Face Detector", International Journal of Computer Applications (IJCA), June 2011 Edition.

 

C) Conferences Books

A. Shahraki Moghadam, Maryam Honarmand, "New approach in the evaluation of academic achievement based on fuzzy theory", 1st National Congress on Education in Iran 1404, Tehran, Iran, 2011

A. Shahraki Moghadam, M. Yaghobi, M. Mazaheri, "Application of E-test in Student Learning Evaluation Based on Fuzzy Theory", Iranian Conference on Electronic University, Tehran, Feb 2010.

A. Shahraki Moghadam, "Data Mining, Life Saving of Information Ocean", 1st Joint Congress on IOT, Shiraz, Iran, Oct 2004