هیأت علمی

علوي زاده

نام

نجمه الصباح

نام خانوادگی

علوی زاده

آدرس ایمیل

Alavizade80@yahoo.com

آدرس پستی

زاهدان-خیابان دانشگاه-دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان-دانشکده علوم انسانی-گروه تربیت بدنیوعلوم ورزشی

 

سوابق تحصیلی

مقطع

رشته تحصیلی

محل اخذ مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی P.H.D

فیزیولوژی توانبخشی قلب و عروق دانشگاه واحد مشهد
 

دوره های تخصصی

 

عنوان دوره

تاریخ

محل برگزاری

گارگاه آموزشی- تخصصی بیومکانیک (سنتز حرکت)

9/10/1391

دانشگاه سیستان و بلوچستان

کارگاه اصول و مبانی کاربرد تغذیه ورزشی (6032)

24/9/92

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

دستیار آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی 15/5/95 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
روشهای آماری مقدماتی با استفاده از SPSS 12/8/95 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
روشهای آماری پیشرفته با استفاده از SPSS 13/8/95 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
روشهای آماری پیشرفته با استفاده از Amos 14/8/95 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارگاه شیوه های مدرن افزایش حجم و چربی سوزی و هرم مدرن تغذیه 11/5/98 هیات ورزش همگانی مشهد
اولین کارگاه و سمپوزیوم دیابت و ورزش 22/4/98 موسسه گابریگ 
(انجمن دیابت)
 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

تاثیر روش های مختلف برگشت به حالت اولیه بر سطح لاکتات خون و تعداد ضربان قلب پس از یک فعالیت بیشینه در بانوان رزمی کار

 

عنوان رساله دکترای تخصصی P.H.D

اثر هشت هفته تمرین ترکیبی بازتوانی بر بیان ژنهای کموکاین CCL5 و CCL2 و SIRT1  در بیماران CABG

دانشکده اصلی: 

سوابق تدریس

 

 

سال خاتمه

سال شروع

دروس

گروه آموزشی

دانشگاه

ادامه دارد

1391

سنجش واندازه گیری

مدیریت آموزشی (کارشناس ارشد)

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

 

 

ادامه دارد

 

1387

آسیب شناسی ورزشی،حرکات اصلاحی،بیومکانیک ورزشی،سنجش و اندازه

گیری،اسکواش،والیبال

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

 

1394

1388

تربیت بدنی عمومی 1و2

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

دانشگاه فرهنگیان

 

1394

 

1391

تربیت بدنی عمومی 1و2

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

دانشکده فنی و حرفه ای

1393

1390

تربیت بدنی عمومی 1و2

تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانشگاه هاتف

 

سوابق شغلی

 

 

تا تاریخ

 

از تاریخ

محل خدمت

عنوان پست

ادامه دارد

88

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

عضو هیات علمی

93

89

هیات بدمینتون استان سیستان و بلوچستان

نایب رئیس هیات بدمینتون شهرستان زاهدان 

93

91

هیات سافت بال استان سیستان و بلوچستان

دبیر  هیات  سافت بال

93

88

هیات اسکواش استان سیستان وبلوچستان

 

مسئول کمیته آموزش اسکواش

 

 

مدرس کارگاه آموزشی ورزش درمانی ویژه کارکنان در تاریخ 19/9/91

مدرس کارگاه بازی های پیش دبستانی و دبستانی با کد  92305707

اداره آموزش و پرورش ناحیه یک و دو زاهدان از تاریخ 4/12/89تا 8/12/89

اداره آموزش و پرورش شهرستان زابل از تاریخ 15/12/89تا 18/12/89

شرکت در اولین سمینار هم اندیشی مسائل  آموزش اسکواش  گرگان 27و 28 خرداد ماه 1387 به عنوان مسئول کمیته آموزش

 

طرح های تحقیقاتی

 

 

سازمان حامی

سال

سمت در طرح

عنوان طرح

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

1392

مجری

مقایسه میزان شیوع و علل بروز آسیب های ورزشی دانشجویان دختر و پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان 1395 مجری تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح بیومارکرهای قلبی - عروقی مردان غیر فعال

همایش ها

سال ارائه

محل ارائه

همایش/کنفرانس

پدید آورندگان

عنوان مقاله

1392

دانشکده دریانوردی و علوم دریایی چابهار

نخستین همایش ملی ورزش های آبی-ساحلی

نجمه الصباح علوی زاده،حسین نخعی،علیرضا شهرکی

ورزش های آبی ساحلی و نقش انها در اقتصاد توریسم در سواحل مکران

1392

جزیره کیش

سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری

آتنا مهرپرور،نجمه الصباح علوی زاده،احمد میر

بررسی میزان هوش هیجانی و خود شکوفای در دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار

سخنرانی های علمی

روش نوین ، بی خطر و موثر در درمان دیسک کمر و آرتروز زانو در سال 1393 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
اثرات ورزش در بهبودی مولتیپل اسکلروز در سال 1394 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح CRP و مقاومت به انسولین در مردان غیر فعال سال 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

مقالا ت منتشر شده علمی پژوهشی

 

سال انتشار

نویسندگان

نام نشریه

عنوان مقاله

1391

نجمه الصباح علوی زاده

علمی پژوهشی پزشک و آزمایشگاه

اثرات ورزش در بهبودی مولتیپل اسکلروز

1392

 دکتر محمد رضا رمضان پور،نجمه الصباح علوی زاده

 

فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی

تاثیر روش های مختلف ریکاوری بر سطح لاکتات خون و تعداد ضربان قلب در بانوان رزمی کار

1395 نجمه الصباح علوی زاده ، کیوان حجازی ، توحید مبهوت مقدم علمی پژوهشی افق دانش تاثیر تمرین هوازی با شدت 85-75% ضربان قلب بیشینه بر میزان اپلین و مقاومت به انسولین در مردان غیر فعال
1395 نجمه الصباح علوی زاده ، کیوان حجازی ، توحید مبهوت مقدم علمی پژوهشی پیام ایشگاه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح سرمی هموسیستئین در مردان غیر فعال CRP
1397 نجمه الصباح علوی زاده ، آرتمیس نقیب زاده ، سمانه درودی ، امیر رشید لمیر دانشکده علوم پزشکی نیشابور اثر هشت هفته تمرین ایروبیک همراه با مصرف قهوه سبز بر بیان ژنABCG ، سطح سرومی لپتین و HDL زنان دارای اضافه وزن

 

 

ISIمقالات منتشر شده

 

تحت عنوانpelagiaResearch libraryدر ژورنالISIارایه و چاپ مقاله با نمایه

The comparison of spread of athletic injuries among male and female students of

zahedan Azad university majoring physical education(ISI).

 

ISCمقالات منتشر سده

2014ارایه و چاپ درسال

Science road journalدر ژورنال

THE relation ship between emotional intelligence and cognitive abilities both mal and female students in primary motor area,ahermit

Hosseinjenabadi ,nasrinkalantari,najmatolsabahalavizadeh

 

2018; Vol 12: No 4

Medical laboratory Journalدر ژورنال

Effect of Eight Weeks of Aerobic Exercise on Visfatin,Homocystein,C-reactive protein And lipid profile in sedentary Men

Najmatol Sabah Alavizadeh,KeyvanHejazi,TohidMabhout Moghadam

 

 

 

Medical laboratory Journalدر ژورنال

2018; Vol 12: No 5

Effect of Eight Weeks Aerobic and Combined Training

on Serum Levels of Sirtuin 1 and PGC-1α in Coronary

Artery Bypass Graft Patients

Najmatol Sabah Alavizadeh, Amir Rashidlamir, Seyed Mahmood Hejazi

 

2019; Vol 13: No 2

Effects of Eight Weeks of Cardiac Rehabilitation

Training on Serum Levels of Sirtuin1 and Functional

Capacity of Post- Coronary Artery Bypass Grafting

Patients

Najmatol Sabah Alavizadeh, Amir Rashidlamir, Seyed Mahmood Hejazi

 

 

مشاوره پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

 

سال

سمت

دانشگاه

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

1391

مشاور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاین

فاطمه ازبک پور

تاثیر بازی های رایانه ای و بومی-محلی بر هماهنگی چشم و دست کودکان دختر10-7 سال شهرستان گرمسار

1392

مشاور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاین

نسرین کلانتری بیجار

رابطه میان هوش هیجانی و توانایی ادراکی-حرکتی دانش آموزان دختر و پسر پایه پنجم ابتدایی ناحیه یک زاهدان

جوائز و افتخارات

کسب گواهی استعداد درخشان از دانشگاه واحد مشهددر سال 1387

کسب رتبه اول در دوره کارشناسی ارشد در سال 1387

کسب رتبه اول در دوره کارشناسی در سال 1385

دریافت لوحه تقدیر در نخستین همایش ملی ورزش های آبی- ساحلی 15الی 17 بهمن ماه دانشکده دریانوردی و علوم دریایی چابهار

کسب نمره 20 از رساله دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزش (قلب و عروق - تنفس)

 

انتشارات

 

سال انتشار

نویسندگان

ناشر

عنوان کتاب

1385

سیدصدرالدین شجاع الدین

نجمه الصباح علوی زاده

انتشارات نرسی

کاربرد تست های عضلانی در حرکت درمانی

1395

نجمه الصباح علوی زاده

انتشارات دانشگاه آزاد

مقدمات بیومکانیک ورزشی

1393

توحید مبهوت مقدم

نجمه الصباح علوی زاده

 

انتشارات سخن گستر

فرهنگ واژه ها و اصطلاحات تخصصی فوتبال

1393 آتنا مهرپرور ، نجمه الصباح علوی زاده انتشارات آرنا آموزش تکنیک ، تاکتیک ، قوانین و مقررات هندبال