هیأت علمی

مسعود اکبری زاده

نام:مسعود   نام خانوادگی:اکبری زاده     فرزند: علی اکبر  تاریخ تولد: 31/06/1347

محل تولد: زابل    میزان تحصیلات: دکترای تخصصي (P.h.D)مرتبه علمی : استادیار پایه 19     

محل تحصیل: تهران   رشته تحصیلی: زبان وادبیات عربی   وضعیت: متاهل

شغل: عضو هیئت علمی دانشگاه  محل اشتغالدانشگاه آزاد اسلامی

آدرسزاهدان - خیابان دانشگاه مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی -دانشکده علوم انسانی - گروه زبان وادبیات فارسی

 صندوق پستی978-98135

 پست الکترونیکakbarizadehm@yahoo.com  و m.akbarizadeh@iauzah.ac.ir 

دانشکده اصلی: 

 

سوابق اجرائی- آموزشی

 

رديف

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي-گرايش

تاريخ اخذ مدرك

موسسه اخذ مدرك

شهر اخذ مدرك

1

ديپلم

فرهنگ وادب

1365

دبيرستان شهيد حسینی طباطبایی

زابل

2

كارشناسي

زبان وادبیات عربی

1369

دانشگاه اصفهان

اصفهان

3

كارشناسي ارشد

زبان وادبیات عربی

1375

دانشگاه آزاذ اسلامی واحدتهران مرکزی

تهران

4

دکتری

زبان وادبیات عربی

1383

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران

تهران

 

 عنوان پایان نامه كارشناسي ارشد

ترجمه و بررسی نکات لغوی، صرفی، نحوی، بلاغی، تفسیر و تاریخی سوره های ق و ذاریات 1375

 

عنوان رساله دکتری

شرح حال و ذکر آثار و بررسی اشعار اسامه بن منقذ (1383).

 

سوابق تدریس

رديف

نام محل تدريس

نام درس

مقطع تدريس

سال تحصيلي

شروع

پايان

1

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

دروس رشته زبان وادبیات عربی

كارشناسي

1376

ادامه دارد

2

"

دروس عربی رشته الهیات ومعارف اسلامی

"

1374

1392

3

 

"

دروس عربی رشته زبان وادبیات فارسی

 

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1376

ادامه دارد

4

دانشگاه آزاد اسلامي- واحد ورامین

دروس عربی رشته های زبان وادبیات فارسی و الهیات ومعارف اسلامی

 

کارشناسی

1379

1382

5

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان

دروس عربی رشته دکتری زبان وادبیات فارسی

 

دکتری

1389

1393

6

 

دانشگاه سیستان وبلوچستان

زبان وادبیات عربی وذروس عربی رشته الهیات ومعارف اسلامی

 

کارشناسی

1384

1389

7

 

دانشگاه زابل

زبان وادبیات عربی ودروس عربی رشته زبان وادبیات فارسی

 

"

1376

1384

1379

1385

8

 

دانشکده علوم قرآنی زاهدان

دروس عربی رشته تفیسیر وتربیت دبیر قرآن

 

"

1385

1389

9

مدرسه عالی شهید مطهری زاهدان

دروس صرف ونحو وعلوم بلاغی

"

1376

1378

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       سوابق اجرایی

1- کارشناس فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان (1373-1372).

2- رئیس کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان (1376-1373).

3- مدیر گروه زبان و ادبیات عربی و الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان(1376تا1383)و( 1387 تا 1389).

4- معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان از سال 1383 تا 1387.

 -5      عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان از سال 1384 تا 1387.

6- عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان از سال 1383 تا 1384.

7- رئیس شورای معاونین منطقه 7 دانشگاه آزاد اسلامی از سال  1385 تا 1387.

8- عضو کمیته منتخب منطقه 7 دانشگاه وابسته به هیئت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی از سال  1386تا 1387.

9- نماینده تام الاختیار رئیس واحد در برگزاری آزمون های وابسته به مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1384 تا 1387.

10- عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی منطقه 14 از سال 1388 تا کنون.

11-  دبیر کمیسیون موارد خاص آموزشی منطقه 14 از سال 1388 تا 1390.

12- عضوکمیته منتخب منطقه 14 دانشگاه وابسته به هیئت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1389تاکنون .

13-   راه انداز ورئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان از سال 1389 تا 1393  زمان تجمیع با واحد زاهدان.

                  14- عضو شورای راهبردی مرکز علوم و فناوری های پیشرفته (CAST) استان سیستان وبلوچستان                           ازسال 1390 تا 1392 .

                  15- عضو کرسی های نظریه پردازی ،نقد ومناظره دانشگاه آزاد اسلامی در واحد زاهدان از سال 1388  

                    تاسال 1390.

16 – دبیر شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی سیستان وبلوچستان ازسال 1393.

17-رئس کارگروه فرهنگی و اجتماعی ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی سیستان وبلوچستان ازسال 1393.

18-مدیرکل فرهنگی واجتماعی ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی سیستان وبلوچستان ازسال 1393.

19 –عضوکمیته بررسی تخلفات علمی دانشگاه آزاد اسلامی سیستان وبلوچستان از سال 1393.

20-عضو هیأت علمی نیمه وقت دانشکده علوم قرآنی زاهدان از سال 1385 تا 1389.

21- عضو کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان وبلوچستان از سال 1393.

22- معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان از اسفند 1393 تا شهریور 1394 .

23- معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان از شهریور 1394تا آذر ماه 1396 .

24 - رئیس شورای تخصصی فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان وبلوچستان از 1393 تا 1396 .

25 - معاون آموزش های عمومی ومهارتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان از 1397 تا دیماه 1398 .

26 - دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان وبلوچستان از 1397 تا دیماه 1398 .

27 - معاون پژوهشی و فنآوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان از دیماه 1398 .

28 - رئیس شورای تخصصی پژوهش و فنآوری دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان وبلوچستان از دیماه 1398 .

ü       زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

 مطالعات فرهنگی و ادبی بویژه در ارتباط با ادبیات عربی و تأثیر متقابل آن در ادبیات فارسی، دوره های مختلف شعر و نثر ادبیات عربی، شعر و نثر عربی در ایران و بویژه در منطقه سیستان از دیرباز تا کنون.

ü       مقالات چاپ شده

1 - مسعود اکبری زاده . بررسی و شرح آیه تسمیه . (1377) مجله اسوه دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت سیستان وبلوچستان .

2 - مسعود اکبری زاده . شرح حال و ذکر آثار و بررسی اشعار اسامه بن منقذ . (1383) فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی.

3 - مسعود اکبری زاده ،هدایت الله تقی زاده ، ستاره مشایخی . القیم الشعوریّه و القیم التعبیریّه فی العمل الادبی . الثرات الادبی - سال اول - عدد دوم.

4 - مسعود اکبری زاده ، هدایت الله تقی زاده  . اسطوره در شعر شعراى تموزى معاصر عرب . فصلنامه علمی وپژوهشی ادب غنایی . دوره12 شماره 23 پاییز وزمستان  .1393

5 - مسعود اکبری زاده ، علی وفایی .نگاهی به نوآوری های حسین منزوی در غزل . مطالعات ادبیات ، عرفان و فلسفه . بهار 95

6 - مسعود اکبری زاده ، خدایار میر بلوچزهی .بررسی سیرت وصورت عاشق در اشعار نزار قبانی و ملک الشعرای بهار . مجله تحقیقات جدید در علوم انسانی . شماره 16 - زمستان 1395 .

7 - مسعود اکبری زاده ، نرگس معصومی مفرد ، مهدی محمدی نیا ، احمد مجوزی . بررسی فرآیندهای سور مقولات از دیدگاه فرانقش اندیشگانی دستور هلیدی . مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی . سال سوم - شماره 2 (پیاپی 10) . تابستان  1398 .

8 -مهدی محمدی نیا ، عزت الله کلانتری ، مسعود اکبری زاده .  بررسی استعاره های مفهومی خشم در قرآن کریم بر اساس دو نظریه عصب - زیستی و کنش مفهومی . فصلنامه زبان پژوهی . آماده انتشار ،پذیرفته شده آنلاین از 1898/06/06 .

9 - مسعود اکبری زاده ، نرجس کیخا . تطبیق تصویر استعاره ای زنان در اشعار دو بانو (فروغ فرخزاد و جمانه حداد) . مطالعات هنر اسلامی ، دوره اول ، شماره 35 - زمستان 1398 .

10 - مسعود اکبری زاده ، سلیمه ترکی نژاد. بحران ذهن فمنیستی در مسیریابی مطالبات بر محور الحب فی زمن النفط اثر نوال السعداوی . فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم ونثر فارسی ، شماره 51 .

ü       ارائه مقالات در سمینارها

               1- رئیس همایش منطقه ای جهاد اقتصادی رهیافت ها راهبردها ذانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات سیستان وبلوچستان آذر ماه1390.

2- مسعود اکبری زاده . بررسی صور بلاغی قرآن در سوره های "ق و الزاریات" – همایش اعجاز علمی قرآن (1381) دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین.

3- مسعود اکبری زاده . آیات پر کاربرد در دیوان سنایی –همایش ملی حکیم سنایی (1390) دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان.

4-مسعود اکبری زاده ، حمید پورشهابی .بررسی تطبیقی شعر عاشورایی واوصاف امام حسین (ع) در اشعار نیّر تبریزی واحمد الوائلی. اولینهمایش بین المللی نوآوری وتحقیق در هنر وعلوم انسانی .1394

5 _ مسعود اکبری زاده،حمید پورشهابی . عاشورا درشعرفارسی وعربی از آغاز تا عصر حاضر . کنگره بین المللی اهداف ودستاورد های قیام عاشورا- فرصت ها وچالش ها .1394 .

6 - مسعود اکبری زاده ، مهدی اویسی کهخا . بررسی تطبیقی اندیشه ها و مضامین شعری عمرو بن کلثوم و منوچهری دامغانی . همایش بین اللملی جستارهای ادبی ، زبان و ارتباطات فرهنگی .تهران - 1394 .

7 - مسعود اکبری زاده . سهیلا جامعی تطبیق موضوعی ضرب المثل های عربی با ضرب المثل های گویش سیستانی در حیطه مکافات عمل و جزا و پاداش .

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران . تهران - 1396 .

8 - . Gender linguistics .ahmad ali assadollahi,Dr . ahmad mogavezzi , Dr . masoud akbarizade , ... - first International Congress of Linguistics and foreign Literature . Tehran _ Iran 2015 

 

راهنمایی ومشاوره پایان نامه

 

راهنمایی ومشاوره بیش از ده پایان نامه دکتری وکارشناسی ارشد

 

طرح های علمی وپژوهشی

1 - حمید صمصام ، مسعود اکبری زاده(همکار) .تحلیل دعاهای ماه رمضان از منظر زیبا شناختی و عرفان مولوی. 1394

1-  معاون دانشجویی برتر دانشگاههای آزاد اسلامی کشور در سال 1385.

2- معاون دانشجویی برتر منطقه 7 دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1385.

3- برگزیده شدن به عنوان یکی از رؤسای فعال دانشگاهی سراسر کشوردر زمینه تجلیل وتلاش در رشد وبالندگی  دانشجویان شاهد وایثارگردر سال 1393ومورد تقدیر قرار گرفتن توسط نماینده محترم ولی فقیه ،معاون رئیس جمهور ورئیس بنیادشهید وایثارگران کشورجناب آقای حجت الاسلام  سید محمد علی شهیدی .