هیأت علمی

میر

سوابق تحصیلی                                                                                        

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

نام دانشگاه

تاریخ دانش آموختگی

پزشکی

دکترای عمومی

علوم پزشکی مشهد

27/12/1374

داخلی

دکتری تخصصی

علوم پزشکی زاهدان

31/04/1381

 

پایان نامه ها:

مدرک تحصیلی

عنوان پایان نامه

دکترای عمومی پزشکی

بررسی علل و علت مبتلایان به فیبریلاسیون حاد دهلیزی مراجعه کننده به بیمارستان های قائم (عج) و امام رضا(ع) مشهد مقدس از تاریخ خرداد74 لغایت بهمن 74

دکتری تخصصی داخلی

بررسی حجم باقی مانده ریوی (RV)بر مبنای اسپیرومتری و مقایسه آن با مقادیر RVمحاسبه شده بروش پلتیسموگرافی بدنی

 

مرتبه علمی : استادیار

مؤسس و مسئول فنی کلینیک تخصصی دیابت در استان از سال 86 تاکنون

دانشکده اصلی: 

بعنوان سخنران در بازآموزی های :

1-       پرستاری:مباحث دیابت و مراقبت از زخم دیابتی

2-       داروسازی سال 91:مباحث دیابت و روش های تشخیص آن

3-       داروسازی سال :93 مباحث دیابت و روش های تشخیص و درمانی

4-       داروسازی سال 94:  مبحث دیابت و درمان های نوین  آن

5-       مدرس دروس سمیولوژی و غدد

 

ü      شرکت در کنگره های بین المللی غدد و متابولیسم ، گوارش و داخلی در سال های متمادی

 

ü      شرکت در کنگره بین المللی Endo bridgeدر ترکیه در سال (2015آبانماه 94)

Endo bridge   2015 (October 15-18)Antalya /Turkey

 

 

ü      شرکت در کارگاه مهارت های سخنوری در دبی در سال 93

Premix expert meeting 24-25 October 2014 Dobai

 

ü      شرکت در چندین سمینار یکروزه دیابت و درمان های نوین آن  در تهران طی سال های متمادی از تاسیس کلینیک تاکنون

                    1-  پزشک نمونه سال 92 در نیروهای مسلح

                    2-  دریافت لوح تقدیر از استاندار وقت در سال 91

                    3- دریافت تقدیرنامه از معاون منابع انسانی استاندار وقت در سال 91

                    4-  دریافت تقدیرنامه از معاون منابع انسانی استاندار وقت در سال 92

                    5- دریافت تقدیرنامه از مدیر عامل مخابرات و مدیر زندانها