هیأت علمی

میری

اسماعیل میری

نام پدر : محمد

شماره شناسنامه :44 کد ملی : 3673688413

شغل : عضو هیئت علمی تمام وقت  دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

محل تولد : زابل             محل تحصیلتهران                                میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : علوم تربیتی  گرایش برنامه ریزی درسی

تلفن همراه : 09151416114

قائم مقام و معاون اداری مالی  اداره کل آموزش و پرورش  استان س و  ب

رئیس اداره آموزش و پرورش پشت آب زابل

کارشناس مسئول آموزش متوسطه اداره کل استان س و ب

کارشناس فنی و حرفه ای اداره کل استان خراسان

رئیس آموزش ضمن خدمت فرهنگیان زاهدان

مشاور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل

مدیر گروه آموزش ابتدائی و مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد زابل

عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی زابل

عضو کمیته انضباطی دانشگاه آزاد زابل

مدرس دانشگاه های پیام نور ، دانشگاه  آزاد اسلامی زاهدان و زابل

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی چابهار

مدرس دانشگاه تربیت معلم و مدرس دبیرستان ها و هنرستان های زابل ، زاهدان و مشهد

قائم مقام خانه جوان استان س و ب

بررسی علل عدم جذب دختران روستائئ در دوره متوسطه در بلوچستان سال 64

بررسی ویژگیهای یک مربی ( معلم ) خوب  از دید گاه هنرجویان هنرستان های دخترانه رشته های کودکیاری  ،حسابداری و گرافیک شهر مشهد ( پایان نامه کارشناسی ارشد )

مقاله :

مالکیت در اسلام  ارائه به دانشگاه علامه طباطبائی

بررسی اثرات نامطلوب مواد مخدر ( درج در ماهنامه اسوه دفتر نماینده ولی فقیه در استان )

تدوین کتب درسی  جهت استفاده دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

1- مبانی برنامه ریزی درسی

2- طراحی آموزشی

3- طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش

4- تحلیل برنامه های درسی دوره ابتدائی

5- بررسی کتب درسی دوره ابتدائی

و سایر مقالات