هیأت علمی

گنجعلی

 

  الف: مشخصات فردی 

  نام: حمید رضا    نام خانوادگیگنجعلی    نام پدر:  محمد تقی  تاریخ تولد: 27/06/1354

  محل تولد: زاهدان    میزان تحصیلات دکترای تخصصي( PhD)   مرتبه علمی : استادیار      پایه : 16 

  محل تحصیل: اهواز  رشته تحصیلیکشاورزی-  زراعت  

  شغل: عضو هیئت علمی دانشگاه  محل اشتغالدانشگاه آزاد اسلامی

  آدرسزاهدان - خیابان دانشگاه مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی -دانشکده فنی و مهندسی – گروه کشاورزی

  صندوق پستی 978-98135

 پست الکترونیک :  hr_ganjali@yahoo.com

دانشکده اصلی: 

 

     ب: سوابق اجرائی- آموزشی

 

1-    مسئول دفتر سنجش و نظارت (نظارت و ارزیابی) دانشگاه از سال 1380 تا 1384 و1388 تا 1391

2-    مسئول دفتر گسترش رشته دانشگاه و مراکز از سال 1380 تا 1390

3-    مدیر گروه رشته های گیاهان دارویی و مهندسی کشاورزی آب از سال 1384

4-    مشاور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان 1386

5-    مدیر گروه تمام رشته های  مهندسی کشاورزی شامل گیاهان دارویی ، آب ، زراعت و اصلاح نباتات ، تولیدات گیاهی از سال 1388 تا کنون

6-    علاوه بر مدیر گروه رشته های کارشناسی کشاورزی ، مدیر گروه کارشناسی ارشد رشته زراعت از سال 1389 تا کنون

7-    کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی منطقه 14 از سال 1389

8-    رئیس دانشکده فنی و مهندسی از سال 1391 تا کنون با داشتن بیش از 3000 دانشجو در مقاطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد

9-مسئول دبیرخانه جذب هیأت علمی استان سیستان و بلوچستان 1390

10-    عضو شورای آموزشی دانشگاه از سال 1388

    11-عضو شورای اداری دانشگاه از سال 1388 تا 1391

    12-عضو اصلی شورای گسترش رشته های تحصیلی استان سیستان و بلوچستان 1391

     13-عضو کارگروه آموزشی و دانشجویی ستاد معاونت هماهنگی استان سیستان و بلوچستان 1393

 

     ج: سوابق تدریس

سوابق تدریس

عناوین دروس

گروه آموزشی

محل تدریس

مقطع کارشناسی ارشداکولوژی گیاهان زراعتی،رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی

زراعت گیاهان دارویی وادویه ای تکمیلی،سمینار

 

زراعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

 

دانشگاه اسلامی واحد زاهدان 

دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

 

مقطع کارشناسی : زیست شناسی عمومی،هوا و اقلیم شناسی کشاورزی،زراعت عمومی، زراعت خبوبت و گیاهان منطقه ای،زراعت نباتات صنعتی،زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای ، پروژه

کشاورزی

مقطع کارشناسی : اکولوژی عمومی ، مباحثی از علوم گیاهی

علوم تجربی

مقطع کارشناسی: مبانی اکولوژی

عمران

مقطع کارشناسی: زراعت عمومی ، باغبانی باغبانی منابع طبیعی           حرفه و فن

مقطع دکتری :

1-اکولوژی گیاهان زراعتی

2-میکروکلیماتولوژی

3-اکولوژی اکوسیستم های زراعی

        زراعت 

 

 

  د: سوابق تحقیقیپژوهشی 

   1-عضو شورای پژوهشی دانشگاه از سال 1388 تا 1392

2- عضو ستاد هفته پژوهش سال 1391 دانشگاه

   3- پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال 1384

   4- پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال 1386

   5- داور مقالات کنفرانس ملی خرما ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، 1387

   6- داور و عضو کمیته علمی همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار ، خوزستان ، 1391

   7 –داور و عضو کمیته علمی همایش منطقه ای کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد رامهرمز ،1388

   8- داور و عضو کمیته علمی تخصص کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست (همایش منطقه ای جهاد اقتصادی ، رهیافتها و راهبرد ها ) ،دانشگاه علوم و         تحقیقات سیستان و بلوچستان ،1389

    9- مدیر کارگروه علمی کشاورزی و زراعت کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان ،1393

   10-  عضو انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

  11 - عضو انجمن فضای سبز ایران

  12 - عضو سازمتن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان

13  - مجری چهار طرح پژوهشی با عناوین :

  الف : بررسی و تعیین تاریخ کاشت و میران بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاه دانه

  ب: بررسی میزان تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه دارویی بنه در سیستان و بلوچستان

  ج: بررسی عوامل موثر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه دارویی بادامشک در رویشگاه های طبیعی سیستان و بلوچستان

  د: انتقال ژن ضد قارچی AP24به گوجه فرنگی به منظور افزایش مقاومت به بیماری قارچی

14- استاد راهنما پایان نامه 32 دانشجو مقطع کارشناسی ارشد

15- استاد مشاور پایان نامه 29 دانشجو مقطع کارشناسی ارشد

16-استاد راهنما 2 دانشجو دکتری

17-استاد مشاور 2 دانشجو دکتری

18- استاد راهنما 1  دانشجو دکتری پژوهش محور

 

  ذ: جوایز و افتخارات

  1-  استاد  نمونه (برجسته ) دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان از سوی كميته منتخب سال 1391 دانشگاه

  2- نفر اول دوازدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت ویژه اساتید کشور در منطقه 14 ،سال 1390

  3- پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال 1384

  4- پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال 1386 

 

انتشارات :

الف: همکار در تألیف کتاب زراعت گیاهان دارویی( جلد اول) ، ناشر مؤسسه انتشارات شعرا ، 1390.

ب:مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجی شامل : ISC , ISI.و....

Effects of sowing Date, plant Density and Nitrogen Fertilizer on Yeild, Yeild Components and Varous Traits of Calendula    officinalis.american-Eurasian J .Agric .& Environ .Sci.,8(6):672-679,2010        

 Effects of sowing Date and different levels of nitrogen fertilizer on yield and essence of flower in medicinal plant of calendula officinalis L.Journal of medicinal plants research vol.6(15),pp.3037-3040,23April,2012

 Effects of organic composts on yield and protein content of corn cultivars in khash region.journal of Novel Applied Sciences

 Effects of different levels of nitrogen and potassium on yield,yield components and oil content of sunflower.International Journal Of Farming and Allied Sciences

Morphological Features Response of Calendula to the Application of Animal Manures (Cow,Chicken , and Ostrich Manures) .International Journal Of Agricalture Innovations and researchVolume 2,Issue3,ISSN(Onlone)2319-1473

 Effects of drought stress on quantitative and qualitative yield of safflower (Goldasht cultivar)in different planting densities.International Journal Of Agricalture and crop sciences

 Effects of nitrogen fertilizer and plant density on yield and its components in Cumin (Cuminum cyminum L.) in south khorasan province .International Journal Of Agricalture and crop sciences

 Effects of phosphate fertilizer under different levels of nitrogen and phosphorus fertilization 2 on plant height , secondary branches and other attributes Hibiscus tea.International Journal Of Farming and Allied Sciences

 Effect of different tillage methods and water removal in some developmental stages on yield and yield components of wheat hamun cultivar .International Journal Of Farming and Allied Sciences

Effect of bacterium azospirillum , phosphate fertile 2 on soybean.International Journal Of Farming and Allied Sciences

-Effects of Animal Manures and Harvesting Time on Dried Flowers Yield and Essence Yield of Calendula Officinalis .L.Journal of Middle east Applied Science and Technology (JMEAST)

Effect of seed priming on quantitative traits corn.International journal of plant ,animal,and environmental sciences

Effect of seed priming on quantitative traits corn single cross hybrids 704 in the region sistan.journal of Applied Science and agriculture,8(7) December 2013,pages :1151-1154

Effect of iron and manganese foliar spraying on some quantitative characteristics of canola.International Journal of Biosciences [IJB]

 Seed priming effect on number of rows per ear , grain weight and Economic yield corn in sistan region.International Journal of Biosciences [IJB]16-Agrobacterium mediated production of transgenic tomato plants harbouring AP24 gene from tobacco.International Journal of Biosciences [IJB]

 

 

ج: چاپ مقالات در مجلات معتبر داخلی :

17- بررسی اثر تقسیط نیتروژن مصرفی بر عملکرد دانه ارقام گلرنگ در زهک. فصلنامه علمیترویجی توسعه پایدار ، 1391.

18- اثرات خشکسالی دریاچه هامون بر اقتصاد کشاورزی سیستان . مجله روش های کاهش خسارت خشکی و خشکسالی ، وزارت جهاد کشاورزی ، معاونت زراعت ، 1383.

19- کاربرد گیاهان بیابانی در معماری فضای سبز . مجله پیام سبز ( ماهنامه تخصصی معماری منظر، مهندسی فضای سبز و محیط زیست ایران ) ، 1385.

20- کاربرد گیاهان دارویی در طراحی منظر . مجله پیام سبز ( ماهنامه تخصصی معماری منظر، مهندسی فضای سبز و محیط زیست ایران ) ،1386.

د: چاپ و ارایه مقاله در کنفرانس های علمی خارج از کشور

 

 influence of date and density of sowing on yield and production of essence in Nigella sativa L. National seminar on current trends in plant bioresource utilization department of Botany , university of Pune ,2007.

 Effect of different time of cultivation and density on evulation yield components and essence of nigella sativa.International crop science congress Aprill 13-18 , 2008. ICCjeju,korea.

 Evulation yield components and essence of Negella sativa with different time of cultivation and density.International crop science congress Aprill 13-18 , 2008. ICCjeju,korea.

 comparing irrigation methods and weed control on yield of Garlic cultivars .International conference on agriculture , chemical and environmental science , 2012  Dubai.

 

 

ذ: چاپ و ارایه مقاله در کنفرانس های علمی داخلی :

25-بررسی اثر تراکم بوته بر روی آنالیز رشد ارقام گلرنگ در منطقه سیستان . هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ، کرج،1381.

26- بررسی اثر تراکم بوته بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ در منطقه سیستان.هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ، کرج،1381.

27-اثرات اقتصادی ، اجتماعی دریاچه هامون بر روند توسعه ناحیه ای .همایش توسعه پایدار ، اشتغال و مدیریت آن در مناطق غیر برخوردار ، زاهدان ، 1382.

28- بررسی اثرات تراکم و تاریخ کاشت بر  عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاه دانه. نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ، دانشگاه تهران ،1385.

29- بررسی اثر تراکم بوته بر روی کمیت و کیفیت ارقام گلرنگ . نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ، دانشگاه تهران ،1385.

30- اثر برداشت بر خصوصیات مختلف ارقام یولاف . نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ، دانشگاه تهران ،1385.

31-  بررسی اثر فاصله کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه دانه .همایش منطقه ای گیاهان دارویی ، ادویه ای . معطر ، شهرکرد ،1385.

32- بررسی اثرات خشکسالی های اخیر بر پارامترهای اقتصادی- اجتماعی تالاب هامون. همایش منطقه ای خشکسالی، پیامد ها و راهکارهای مقابله با آن ، بیرجند ،1386

33- بررسی تاثیرات استفاده ار هرزابها در کاهش مخاطرات خشکسالی .همایش منطقه ای خشکسالی، پیامد ها و راهکارهای مقابله با آن ، بیرجند ،1386

34- بررسی بازاریابی و تجارت خرما. کنفرانس ملی خرما ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، 1387

35- اثرات اقتصادی ، اجتماعی وضعیت کشت خرما در استان سیستان و بلوچستان. کنفرانس ملی خرما ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، 1387

36-بررسی مشکلات صادراتی خرما و معرفی صنایع تبدیلی آن.کنفرانس ملی خرما ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، 1387

37- نقش بیوتکنولوژی در گیاهان دارویی. همایش منطقه ای شکوفایی و نوآوری در گیاهان دارویی شمال غرب کشور ، شبستر،1387

38- بررسی مواد مؤثر گیاه دارویی گل همیشه بهار. همایش منطقه ای شکوفایی و نوآوری در گیاهان دارویی شمال غرب کشور ، شبستر،1387

39- بررسی میزان مصرف داروهای گیاهی در داروخانه های شهر زاهدان .همایش منطقه ای شکوفایی و نوآوری در گیاهان دارویی شمال غرب کشور ، شبستر،1387

40- بررسی جتبه های به نژادی ، به زراعی و بهره برداری از گیاه دارویی نعناع فلفلی. همایش منطقه ای شکوفایی و نوآوری در گیاهان دارویی شمال غرب کشور ، شبستر،1387

41-شناخت ، کاربرد جایگاه به زراعی گیاه دارویی زنیان. همایش منطقه ای شکوفایی و نوآوری در گیاهان دارویی شمال غرب کشور ، شبستر،1387

42- کاربرد گیاهان دارویی در طب سنتی.همایش منطقه ای شکوفایی و نوآوری در گیاهان دارویی شمال غرب کشور ، شبستر،1387

43-بررسی میزات تاثیر شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه دارویی بنه در سیستان و بلوچستان .همایش منطقه ای کشاورزی و منابع طبیعی ، رامهرمز ،1388.

44- بررسی اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان. همایش منطقه ای کشاورزی و منابع طبیعی ، رامهرمز ،1388.

45- بررسی تاثیر سطوح مختلف تاریخ کاشت و سطوح مختلف مصرف کود نیتروژن بر عملکرد دانه ذرت. همایش منطقه ای کشاورزی و منابع طبیعی ، رامهرمز ،1388.

46- مطالعه اثر برگپاشی کلرور پتاسیم بر عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک ، شاخص برداشت و وزن هزار دانه ارقام گندم در شرایط کمبود آب.همایش منطقه ای کشاورزی و منابع طبیعی ، رامهرمز ،1388.

47- ارزیابی تحمل به خشکی ارقام و لاین های گندم در ایرانشهر. همایش منطقه ای کشاورزی و منابع طبیعی ، رامهرمز ،1388.

48- بررسی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ های مختلف گندم نان در اقلیم گرم جنوب کشور بوسیله روش های آماری چند متغیره. همایش منطقه ای کشاورزی و منابع طبیعی ، رامهرمز ،1388.

49- نگاهی اجمالی به منابع طبیعی و توسعه پایدار در ایران.همایش منطقه ای کشاورزی و منابع طبیعی ، رامهرمز ،1388.

50- بررسی توانمندی ها و پتانسیل های طبیعی رویشگاههای بادامشک در سیستان و بلوچستان .همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار در استان سیستان و بلوچستان، زاهدان،1389

51- بررسی عوامل مؤثر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه دارویی بادامشک در رویشگاه های طبیعی سیستان و بلوچستان. همایش ملی گیاهان دارویی، ساری،1389

52- خاکورزی حفاظتی راه گشای اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشاورزی پایدار. کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ، تهران،1391.

53- تاثیر خاکورزی در شب بر اصلاح الگوی مصرف علف کش ها و عملکرد ذرت در کشاورزی پایدار .کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ، تهران،1391.

54- ارزیابی روش های مختلف خاکورزی بر کاهش مصرف علف کش ها. همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ، تهران،1391.

55- مقایسه مصرف انرژی در روش های مختلف خاکورزی در کشاورزی پایدار. همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ، تهران،1391.

56- بررسی شرایط آگروکلیمایی کاشت و توسعه اکالیپتوس در استان سیستان و بلوچستان بویژه در شهر های مرزی. همایش ملی شهر های مرزی و امنیت ، چالش ها و رهیافت ها، دانشگاه سیستان و بلوچستان ،1391.

57- بررسی اثر مقادیر متفاوت کود نیتروژن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد برخی از ارقام ذرت دانه ای در منطقه ایرانشهر .همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار ،خوزستان ،1391

58- بررسی اثر تقسیط نیتروژن مصرفی بر عملکرد روغن ارقام گلرنگ در منطقه سیستان .همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار ،خوزستان ،1391

59- بررسی اثرات تاریخ کاشت و ارقام بر شاخص های فیزیولوژیکی رشد گلرنگ. همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار ،خوزستان ،1391

60- بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود پتاسیم بر مقاومت به خشکی سورگوم های تلقیح شده با قارچ مایکوریزا. همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار ،خوزستان ،1391

61- بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر عملکرد ارقام سورگوم در مناطق خشک.همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار ،خوزستان ،1391

62- بررسی اثر کودهای عالی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم ذرت دانه ای در خاش. همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار ،خوزستان ،1391

63- بررسی نقش قارچ مایکوریزایی از نوع ویسکولار ، آربوسکولار بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای در مناطق خشک.همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار ،خوزستان ،1391

64- تجزیه و تحلیل عامل های مؤثر بر عملکرد دانه سورگوم دانه ای با استفاده از روش های تجزیه آماری در منطقه ایرانشهر. همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار ،خوزستان ،1391

65- تاثیر کودهای نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد کاسبرگ های چای ترش. کنفرانس ملی گیاهان دارویی ، تهران ،1392.

66- اثر تنش آبی و پلیمر سوپرجاذب A200بر کارایی مصرف آب ذرت. همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ، جزیره قشم ، 1392.

67- تاثیر تاریخ های مختلف کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز در استان خراسان جنوبی.همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ، جزیره قشم ، 1392.

67- بررسی تاثیر محلول پاشی آهن بر روی وزن هزار دانه و عملکرد دانه در ارقام مختلف کلزا. همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی ، تهران، 1393.

68 – بررسی تاثیر محلول پاشی آهن بر روی تعداد کپسول در ساقه اصلی و فرعی در ارقام مختلف کلزا. همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی ، تهران، 1393.

 

69- تاثیر تلقیح کود فسفاته بارور 2 تحت سطوح مختلف کود فسفر بر روی وزن خشک کاسبرگ ها و میزان عصاره چای ترش. همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی ، تهران، 1393.

70- مقالات تا پایان سال 93 و از سال 93 به بعد بیش از 20 مقاله داخلی و خارجی که عناوین ذکر نگردیده است.