مناقصه‌ها

ردیف عنوان شرح فایل پیوست مهلت ارسال مدارک
16 شرایط و مناقصه خرید و نصب دستگاه GC.MS 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
17 واگذاری 5 باب بوفه دانشجویی 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
18 شرایط واگذاری استخر به بخش خصوصی 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
19 شرایط و مشخصات مناقصه کف پوش (شهریور 94) 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
20 مناقصه کانال (شهریور 94) 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
21 شرایط و مناقصه سقف کاذب و اجرت (شهریور 94) 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
22 شرایط و مشخصات مناقصه آسانسور مربوط به ساختمان آموزشی (شهریور 94) 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
23 شرایط و مشخصات مناقصه پزشکی اسفند 93 10 روز پس از انتشار آگهي
24 مزایده خودرو
25 خرید تجهیزات گروه پزشکی 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
26 خرید، نصب و اجرای بخش از آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
27 شرایط و مشخصات مناقصه کف پوش 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
28 مناقصه خرید آسانسور 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه
29 تجهیزات گروه مهندسی عمران 1392/08/14

صفحه‌ها

Subscribe to مناقصه‌ها